هف از ایجاد سایت کرمانفون،حذف دلال ها و رضایت هم وطنان گرامی در زمینه ی خرید موبایل در کرمان است.این شرکت با تلاش شبانه روزی توسط دانش پژوهان جوان و فعال ایجاد شده است.